Understand your environmental impacts
to create sustainable logistics
EN
DE
FR
OVER
EcoTransIT World berekent de milieuimpact van de verschillende wereldwijde transportmodi. Dit is mogelijk dank zij de intelligente methodiek, de goed gedocumenteerde GIS-data en rekenmodellen. Data and methodologie zijn wetenschappelijk gefundeerd en transparent voor de gebruiker.
OVER

Algemene Informatie

Het transport van goederen veroorzaakt energieverbruik, koolstofdioxide emissies en uitlaatgassen. Meer en meer logistieke diensten, als ook bedrijven met interregionale markten interesseren zich in de milieu-impact van het vrachtvervoer veroorzaakt door de verschillende vervoersmodi met als doel die te reduceren. Het ' Institute for Energy and Environmental Research (ifeu), Heidelberg, en de 'Rail Management Consultants GMbH (RMCon) hebben samen een objectieve tool ontwikkeld 'EcoTransIT om de milieuimpact van het vrachtvervoer te bepalen. Dit project werd in 2000 geïnitieerd door 5 Europese Spoorwegmaatschappijen:, DB Schenker Rail, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Green Cargo AB, Trenitalia S.p.A, Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF). Nieuwe partners hebben zich daar intussen bij aangesloten RED Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Alle projectpartners leveren informatie voor de database en houden die up to date in overeenstemming met de nationale regelgeving en de stand van de techniek.

EcoTransIT identificeert de milieuimpact van het goederentransport in termen van direct energieverbruik en emissies die geproduceerd worden door de voertuigen tijdens het transport van de goederen. Bovendien bevatten de berekeningen eveneens het indirecte energieverbruik en de emissies gelinkt aan de productie, het transport en distributie van de energie die noodzakelijk is voor de exploitatie van de voertuigen. De milieuimpact van het goederentransport wordt door meerdere belangrijke factoren bepaald. Er zijn meerdere factoren die de milieuimpact bepalen van vrachtvervoer. De gebruiker kan de karakteristieken van de EcoTransIT-tool aanpassen overeenkomstig de kenmerken van zijn eigen onderneming.

Deze tool is geschikt voor alle soorten ondernemingen en is zowel pertinent in het bestuderen van grote transportbewegingen als voor de analyse van een klein, indivueel transport. De input parameters en het analyseproces staan garant voor de finesse van deze tool :

  • Voor elke transportmodus bepaalt een GIS-systeem in detail de route die door de goederen wordt gevolgd.
  • De berekening integreert eveneens het overladen bij grensovergangen of deze bij het multimodaal verkeer
  • Het soortelijk gewicht van de vervoerde goederen maakt het mogelijk de lengte van de trein te bepalen.
  • De soort laadplaats (spoorwegstation, haven, luchthaven, laadplatform voor de weg) biedt een realistische berekening.

EcoTransIT vergelijkt de energieconsumptie en emissies van het vrachtvervoer per spoor, over de weg, het water of de lucht. Het houdt eveneens rekening met intermodale transportdiensten en met de verschillende technische standaarden van de voertuigen.

Om tegemoet te komen aan de noden van ondernemingen op Europees niveau, worden criteria eigen aan elk individueel land, zoals energiecombinaties en topologie in de berekeningen opgenomen. Op die manier kan EcoTransIT gebruikt worden voor routes door de volgende landen : Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Het resultaat van elke berekening is voorgesteld onder de vorm van diagrammen. Deze maken het mogelijk om het energieverbruik en de emissies van de verschillende polluenten te vergelijken volgens elke gekozen transportmodus. Op die manier kan de gebruiker gemakkelijk de route en de transportmodus kiezen met de minste milieuimpact.

Dankzij de wetenschappelijke basis van de data en de onafhankelijke partners, zijn de berekeningen en resultaten van EcoTransIT betrouwbaar en kunnen ze bijdragen tot de ecobalans van de ondernemingen. Deze informatie kan van belang zijn bij het opstellen van een Strategie voor Duurzaam Energieverbruik door de integratie van een efficiënte productieproces en logistieke oplossingen met een laag milieuimpact als ook door het promoten van rationeel gebruik van hulpbronnen.

Klik hier voor een voorbeeld van berekening.

Download het Ifeu - achtergrond document hier.

TEAM
Deelnemende instanties
Deelnemende instanties
EcoTransIT World wordt gecontroleerd en gefinancierd door een consortium. De techniche implementatie is in handen van het consultantbedrijf RMCon te Hanover. Het Instituut voor Milieuonderzoek ifeu Heidelberg...
DOELGROEP
Doelgroep
Voor wie is EcoTransIT dienstig?
EcoTransIT World is ontworpen voor bedrijven, groot en klein. Het ondersteunt zowel de analyse van logistieke oplossingen als de studie van individuele tansportroutes. EcoTransIT World helpt alternatieve...