a sustainable move
EN
DE
FR
PARAMETERS VOOR DE BEREKENING
Input mode
Choose input mode
Vracht
Aantal
Eenheid
Eenheid
  • Ton:
    = eenheid: [ton]
  • TEU:
    = Twenty-foot Equivalent Unit
    The unit "TEU" kan gekozen worden als eenheid van gewicht van de goederen. Om de emissies te berekenen moet herrekend worden "TEU" to "tonnes". De herberekening houdt rekening de maximale capaciteit van de container en beladingsfactor.
Stukgoed(Ton)
Container (TEU)
Type:
Type
het type cargo is een preselectie van gewicht per TEU (laag gewicht= 6 t/TEU; gemiddeld gewicht= 10.5 t/TEU; zware goederen = 14.5 t/TEU). het aantal TEU en het laadgewicht bepaalt de tarra en beïnvloedt dus de emissies van het voor- en natransport per vrachtwagen, trein of vliegtuig.
zware goederen
gemiddeld zware goederen
Lichte goederen
-
t/TEU
Definieer handeling:
Beschouwing van intermodale handeling
Via de combo box, De beschouwing van intermodale handeling kan geactiveerd worden. Afhankelijk van de soort cargo, kan bij de berekening, rekening gehouden worden met de handeling
-
Bulk
Vloeibaar
Container
Ander
Ferry
Ferry routing
ferries
Via de combo box kan de gebruiker bepalen in welke mate bij de routing met ferries moet rekening gehouden worden.
voorkeur
normaal
vermijden
Oorsprong
Locatietype
City district
Spoorwegstation
Haven
Luchthaven
ZIP
Google Maps
Naam
Selecteer locatie
ton
Bestemming
Locatietype
City district
Spoorwegstation
Haven
Luchthaven
ZIP
Google Maps
Naam
Selecteer locatie
ton
Zoeken:
Info
Latitude
Longitude
Vrachtwagen
Trein
Vliegtuig
zeeschip
Binnenship
Confirm
 
ecotransit.calculation.methodology_links