Understand your environmental impacts
to create sustainable logistics
EN
DE
FR
TEAM
EcoTransIT World wordt gecontroleerd en gefinancierd door een consortium. De techniche implementatie is in handen van het consultantbedrijf RMCon te Hanover. Het Instituut voor Milieuonderzoek ifeu Heidelberg en het INFRAS Zürich zijn verantwoordelijk voor de rekenmethodologie en de emissiefactoren.
TEAM


Wetenschappelijke ondersteuning

Rail Management Consultants GmbH, Hannover

Rail Management Consultants GMbH (RMCon) is een bedrijf gespecialiseerd in het management van spoorvervoer en in de ontwikkeling van software.

Activiteiten :

  • Advies inzake spoorinfrastructuur, spoorvervoersdiensten (reizigers- en vrachtvervoer), optimalisering van het voertuigenpark en routemanagement,
  • De ontwikkeling en de simulatie van marketingprojecten : planificatie en routesystemen evenals de invoering ervan in het kader van een interne audit,
  • Deelname in onderzoeksprojecten
  • Trainingsessies voor het gebruik van het product Railsys, Railsys-projectmanagement, coaching, workshops and werkgroepen.

RMCon werkt zowel op nationaal als op internationaal vlak. Door het aanbieden van producten zoals infrastructuurmanagement en het simulatiesysteem Railsys, kan RMCon aan transportbedrijven als ook aan spoorwegoperatoren een softwareproduct aanbieden die het mogelijk maakt de efficiëntie van de operatoren en infrastructuur te optimaliseren.
Railsys werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Instituut voor Transport, spoorwegconstructie- en exploitatie, Universiteit van Hanover
Partnershipschappij : IVE mbH, Hanover (www.ivembh.de)
Dochtermaatschappij : RMCon Australië Sydney.

INFRAS AG

INFRAS is een onderzoeks- en adviesbureau, al meer dan 35 jaar actief in maatschappelijk, economisch en milieu-advies voor zowel de bedrijfs- als de publieke sector. INFRAS is een Zwitzers bureau met vestigingen te Zürich en Bern. INFRAS is een onafhankelijke private onderneming in eigendom van het management en gereputeerde medewerkers.

Binnen de transport- en milieusectie van INFRAS wordt vooral gefocust op concepten en strategiën voor een duurzame mobiliteit op zowel nationaal als internationaal niveau. INFRAS was nauw betrokken bij het tot stand komen van het “Handbook on Emission Factors for Road Transport (HBEFA)” en de Europese Norm EN 16258 “Methodologie voor de berekening en de rapportering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies veroorzaakt door transport".

INFRAS is verantwoordelijk voor de in EcoTransIT-World gebruikte methodologie voor de milieuprestaties van het vrachtvervoer via de lucht, zee en de binnenwateren.

www.infras.ch/e
METHODOLOGIE
Basis
Wetenschapelijk rapport
IVE mbH Hanover, ifeu Heidelberg en INFRAS Zürich legden de basis van EcoTransIT World. Het achtergronddocument geeft een samenvatting. EcoTransIT World wordt regelmatig bijgewerkt en is dus steeds "state-of-the-art".
PROFESSIONEEL
EcoTransIT - Massa-Calculatie
Bereken transportlijst
Voor professionele gebruikers biedt ETW massa-calculatie-diensten aan. Dit biedt de mogelijkheid omm meerdere duizenden transportzendingen met een batch process door te rekenen. Deze dienst kan verleend worden...