Understand your environmental impacts
to create sustainable logistics
EN
DE
FR
GOEDEREN TRANSPORT
De toenemende transportvolumes hebben een belangrijke impact op de productie van broeikasgassen en andere milieuindicatoren. EcoTransIT World biedt bedrijven de mogelijkheid om de effecten van bepaalde transportketens te optimaliseren en zo een bijdrage te leveren tot een schoner milieu.
GOEDEREN TRANSPORT

Vrachtvervoer en milieu

Vrachtvervoer is een basisonderdeel van economie en handel. Deze sector zal blijven groeien samen met de globalisering van de markt waardoor de afstand tussen de productie en de consumptie van het product verder toeneemt. Goederentransport in Europa zal tegen 2015 met 40% toenemen, dit is meer dan het personentransport. Deze toename in transportvolume impliceert een niet tolereerbare toename in de milieu-impact van de transportsector één van de grote uitdagingen die in het komende decennium dient aangepakt te worden.

Green house gas emittion

Terwijl de uitstoot van broeikasgassen voor alle sectoren in Europa gedaald is tussen 1990 en 2005, zijn de absolute emissies in de transportsector toegenomen met 26%. In 2007 werd op Europees niveau 4.192 miljoen ton CO2 uitgestoten en de transportsector was de grootste boosdoener voor de uitstoot van broeikasgassen. In 2005, waren de broeikasgasemissies afkomstig van transportactiviteiten goed voor 21% van alle emissies van de EU15. Wegtransport is veruit de grootste bron van de emissies van de transportsector. Tot nu toe echter, werd het goederentransport, evenmin als het transport in het algemeen, direct betrokken bij de Europese strategie om de CO2-emissies te reduceren met 20% tegen 2020 en met de helft tegen 2050.

Bovendien groeit het milieubewustzijn van de investeerders en van de klanten. Het is dan ook de missie van de politieke beleidsmakers om naar alternatieve oplossingen te zoeken waardoor de emissies gereduceerd kunnen worden. Overeenkomstig de idee van 'Corporate Social Responsibility, is het de taak van de bedrijven om hun eigen actuele impact op het milieu te reduceren. Door de nodige inspanningen te leveren om dit doel te bereiken zullen bedrijven niet alleen een financieel voordeel doen maar wordt tevens hun milieubewustzijn in de verf gezet en bewijzen ze ook hun sociaal bewustzijn wat hun publiek imago alleen maar ten goede kan komen.

EcoTransIT maakt het voor bedrijven mogelijk om hun milieuprestaties te verbeteren door te kiezen voor die transportmodus die het minst impact heeft op het milieu.

DOELGROEP
Doelgroep
Voor wie is EcoTransIT dienstig?
EcoTransIT World is ontworpen voor bedrijven, groot en klein. Het ondersteunt zowel de analyse van logistieke oplossingen als de studie van individuele tansportroutes. EcoTransIT World helpt alternatieve...
MILIEU
Milieuimpact
Milieuimpact
Het goederentransport beïnvloedt het milieu op verschillende wijzen. Om een evenwichtige analyse te bekomen berekent EcoTransIT World de volgende basisparameters: energieverbruik,CO2 en andere broeikasgassen....