Understand your environmental impacts
to create sustainable logistics
EN
DE
FR
SITEMAP
 SITEMAP

SITEMAP

HOME - DISCLAIMER - IMPRINT

ecotransit.news.small.img.alt
NIEUWS
EcoTransIT World wordt voortdurend verder ontwikkeld. Verslag over overleg binnen het consortium, informatie over nieuwe versies, publicaties en andere evenementen worden chronologisch vermeld.
EcoTransIT - Massa-Calculatie
PROFESSIONEEL
Voor professionele gebruikers biedt ETW massa-calculatie-diensten aan. Dit biedt de mogelijkheid omm meerdere duizenden transportzendingen met een batch process door te rekenen. Deze dienst kan verleend worden...
Milieuberekeningn
BEREKENING
Met EcoTransIT World kan je heel eenvoudig het energieverbruik en de respectievelijke emissies berekenen. Start je berekening nu.
Voorbeeld
EERSTE STAP
Uw milieuberekening in enkele stappen. Een inleiding tot het concept van EcoTransIT World en een blik op de nodige stappen om je individueel resultaat te bekomen.
Over EcoTransit
Over EcoTransit
EcoTransIT World berekent de milieuimpact van de verschillende wereldwijde transportmodi. Dit is mogelijk dank zij de intelligente methodiek, de goed gedocumenteerde GIS-data en rekenmodellen. Data and...
Basis
Wetenschapelijk rapport
IVE mbH Hanover, ifeu Heidelberg en INFRAS Zürich legden de basis van EcoTransIT World. Het achtergronddocument geeft een samenvatting. EcoTransIT World wordt regelmatig bijgewerkt en is dus steeds "state-of-the-art".
Milieuimpact
Milieuimpact
Het goederentransport beïnvloedt het milieu op verschillende wijzen. Om een evenwichtige analyse te bekomen berekent EcoTransIT World de volgende basisparameters: energieverbruik,CO2 en andere broeikasgassen....
Goederen en milieu
Goederen & Milieu
De toenemende transportvolumes hebben een belangrijke impact op de productie van broeikasgassen en andere milieuindicatoren. EcoTransIT World biedt bedrijven de mogelijkheid om de effecten van bepaalde...
Doelgroep
DOELGROEP
EcoTransIT World is ontworpen voor bedrijven, groot en klein. Het ondersteunt zowel de analyse van logistieke oplossingen als de studie van individuele tansportroutes. EcoTransIT World helpt alternatieve...
Deelnemende instanties
TEAM / Deelnemende instanties
EcoTransIT World wordt gecontroleerd en gefinancierd door een consortium. De techniche implementatie is in handen van het consultantbedrijf RMCon te Hanover. Het Instituut voor Milieuonderzoek ifeu Heidelberg...
Referenties
Referentie projecten
EcoTransIT is het resultaat van 20 jaar ontwikkeling. De referenties illustreren slechts een klein deel van de activiteiten van de deelnemende bedrijven, maar ze tonen aan hoe veelzijdig en succesvol het gebruik van EcoTransIT is.
Contactdetails
Contacteer ons
Wetenschappelijke software zoals EcoTransIT World doet soms vragen rijzen. Als je een vraag hebt of je wenst een sugestie mee te delen, aarzel dan niet ons te contacteren.
Partners - EcoTransIT Consortium
EcoTransIT-Consortium
Het EcoTransIT-Consortium financiert en controleert de verdere ontwikkeling van EcoTransIT World. Elke partner is lid van het consortium. Daardoor dragen ze in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling.