Understand your environmental impacts
to create sustainable logistics
EN
DE
FR
DOELGROEP
EcoTransIT World is ontworpen voor bedrijven, groot en klein. Het ondersteunt zowel de analyse van logistieke oplossingen als de studie van individuele tansportroutes. EcoTransIT World helpt alternatieve transportwegen te ontdekken ter vermindering van de milieu-impact.
DOELGROEP

Doelgroep

EcoTransIT richt zich tot bedrijfsmanagers, logistieke operatoren, progressieve transportplanners, politieke beleidsmakers, klanten, ngo's en alle andere betrokkenen die geïnteresseerd zijn in het berekenen van de milieuimpact van goederentransport voor bepaalde routes en in het vergelijken van die milieueffecten voor de verschillende transportmogelijkheden.

EcoTransIT ondersteunt al degenen die op zoek zijn naar de meest milieuvriendelijke manier om goederen te transporteren van A naar B. Deze tool helpt bij de berekening van potentiële besparingen op het vlak van energie, koolstofdioxide-uitstoot en andere emissies indien men gebruik maakt van een milieuvriendelijker transportmodus. EcoTransIT kan als onderdeel van de milieubalans voor een bedrijf de milieuimpact kwantificeren van de logistieke activiteiten. Bijgevolg is EcoTransIT een beleidsbepalende tool die helpt bij het optimaliseren van de logistieke keten en distributienetwerken en tevens betrouwbare data aanlevert voor externe communicatie.

Meer nog, bedrijven met een bestaand milieubeheerssysteem (MBS) kunnen het meeste voordeel halen uit EcoTransIT. Deze firma's moeten niet alleen de milieu-impact aantonen van het geheel van hun logistieke activiteiten, ze dienen tevens maatregelen voor te stellen om deze impact te reduceren. EcoTransIT helpt die bedrijven om hun milieudoelstellingen te bereiken (EMAS II of ISO14000). Het streven naar het vermijden van weinig efficiënte oplossingen en naar hogere technische standaarden voor het transport zal op lange termijn de transportketen sterk beïnvloeden.

Naast bedrijven zijn er ook andere groepen meer en meer begaan met de milieu-impact van de industrie en transportsector en van hun engagement op het vlak van milieubeheer. De gebruiksvriendelijkheid en de beschikbaarheid van EcoTransit levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie om de milieugegevens die door bepaalde bedrijven worden gecommuniceerd te verifiëren.

Het doel van een Milieubeheersysteem omvat vooral het verbeteren van de milieubescherming in de zakenwereld en industrie. De Levenscyclusanalyses bestudeert de milieu-impact van een product, een proces of van een site over hun volledige levensloop, van wieg tot graf. Dit omvat eveneens de transportroute van het ruw materiaal en van het afgewerkte product.

Een milieubalans heeft tot doel kwantitatieve informatie aan te leveren over broeikasgassen en uitlaatgassen die voortkomen uit de werking van het bedrijf (impactstudie). Deze balans identificeert de emissiezones van het bedrijf, bepaalt de doelstellingen om de verontreiniging aan te pakken en geeft uiteindelijk aanleiding tot het introduceren van nieuwe milieuvriendelijke technologieën.

GOEDEREN TRANSPORT
Goederen en milieu
Goederen & Milieu
De toenemende transportvolumes hebben een belangrijke impact op de productie van broeikasgassen en andere milieuindicatoren. EcoTransIT World biedt bedrijven de mogelijkheid om de effecten van bepaalde...
OVER
Over EcoTransit
Over EcoTransit
EcoTransIT World berekent de milieuimpact van de verschillende wereldwijde transportmodi. Dit is mogelijk dank zij de intelligente methodiek, de goed gedocumenteerde GIS-data en rekenmodellen. Data and...